Son dönemde blokzincir teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte reel dünya varlıklarının blokzincir üzerine taşınması ilgi konusu haline gelmiştir. Altının geleneksel yatırım aracı olarak gördüğü ilgi, altının blokzincir üzerine taşınması gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

Token Kavramı, “Token”laştırma

Altının blokzincire taşınması “tokenization” veya “tokenlaştırma” olarak tercüme edebileceğimiz bir süreçle mümkün olur.

Kripto token kavramı blokzincirde var olan…

1 gram altına eşit BiAltın, günümüzün geleneksel finansal yapısını tamamen değiştirirken, finansal katılımı artırmayı da hedefliyor.

Gram altın almak için kuyumcuya gitmek zorunda olmak, satın alınan altının gerçek olup olmadığına dair yaşanan güvensizlik, sonrasında bir de bu altını saklamak için çekilen sıkıntılar… Hepsi size de tanıdık geliyor değil mi?

BiAltın…

BiAltın, bugünün hantal ve modası geçmiş finansal yapısını, fiziki altına dayalı stabil kripto para yapısıyla geleceğin finansına dönüştürüyor.

Altın, binlerce yıldır birçok farklı kullanım amacına hizmet ederek insanoğlunun hayatında her zaman önemli bir yer aldı. Kimi zaman eritilip altın sikke üretilerek ticarette kullanıldı, kimi zaman kağıt paranın arkasındaki değer olarak…

BiAltin

Her Zaman Fiziksel Altına Eşit Kripto Para

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store